Fakta om Det Gamle Tinghus.

I 1846 blev Tinghuset opført.
Bygningen indeholdt retslokale og arrest.
Dommerfuldmægtigen og arrestforvareren havde embedsbolig i husets nordlige ende samt på 1. sal.

I 1957
blev arresten nedlagt.
I 1983
ophørte aktiviteterne i retslokalet.
Huset fungerede i en periode som et slags AMU-center. AMU-centeret flyttede senere til Industrivej.
I 1986
fik Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
til huse i bygningerne og senere også Røde Kors’ Brædstrupafdeling.
I 1994
blev det besluttet, at Tinghuset skulle renoveres og anvendes som Medborgerhus/Kulturelt samlingssted.
I maj 1995 stod Tinghuset færdigrestaureret.
Det blev officielt indviet 4. maj med en stor udstilling for 50-året for Danmarks befrielse.

Brædstrup kommune stillede derefter Tinghuset til rådighed for alle kommunens borgere til udstillinger, kulturelle arrangementer, møder, foreningsarrangementer m.m..

Der blev kun fastsat få begrænsninger.                             

 

Tinghuset kan bruges af alle kommunens borgere, såvel enkeltpersoner som foreninger, til udstillinger, kulturelle arrangementer, møder og foreningsarrangementer.

 

De få begrænsninger som er fastsat af byrådet i Brædstrup er

- huset kan ikke udlånes til arrangementer, hvortil der kræves spiritusbevilling

- huset kan ikke udlånes til private fester eller lign. arrangementer.

 

Der er et samlet bebygget areal på 417 m2, og et samlet bygningsareal på 636 m2. Stueetagen rummer et stort udstillingslokale på 58 m2 samt 2 toiletter og en hall, førstesalen rummer et stort mødelokale til 40 personer, et mindre lokale til 20 personer, en hall, et toilet, et køkken og et grupperum. Desuden er der et kælderareal på 30 m2.

 

Styregruppen driver Tinghuset efter aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Horsens Kommune bevilliger hvert år en sum penge, som bruges til betaling af el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse og forbedringer. 

Udvendig vedligehold er Horsens Kommunes ansvar.

Der er valgt en Husansvarlig, som kan kontaktes, hvis der er problemer i huset.

Husansvarlig Bendt Nielsen kan træffes på 22 84 65 80

For udlån kontaktes formanden for Styregruppen Hanne Ravn.

På mail: hanneravn1952@outlook.dk eller på telf. 52 37 66 66