Aktive foreninger, klubber og enkelpersoner:

www.br-aftenskolen.dk

www.braedstrup-kultursamvirke.dk/

www.oerkenroserne.dk

www.anni-broegger.dk

www.militariaforeningen.dk

www.osteoporoseforeningen.dk