Tinghusets styregruppe
 
Formand
Hanne Ravn -
DOF Brædstrup Aftenskole
hanneravn1952@outlook.dk
Næstformand
Benny Andersen -
Brædstrupsegnens Hjemstavnsforening
benny.andersen@teliamail.dk

  Gro Baklund -
Kunst - udstiller
grobaklund@gmail.com

 
Lillian Nørgaard -
Brædstrup Kunstforening
topquilt@gmail.com

 
Preben Ammitzbøll -
Grundejerforeningen Søkilden
p.ammitz@ammitz.net

 
Poul Christensen -
Dansk Militaria Forening
militariaforeningen@hotmail.dk

 
Suppleant
Ejvind Hede Jørgensen -
Frihedssamlingen
ejvind@hede.org