Tinghusets styregruppe
 
Formand
Hanne Ravn -
DOF Brædstrup Aftenskole
hanneravn1952@outlook.dk
Næstformand & FB ansvarlig
Ella Nielsen -
Rejsegruppen
enielsen960@gmail.com

  Gro Baklund -
Kunst - udstiller
grobaklund@gmail.com

 
Lillian Nørgaard -
Brædstrup Kunstforening
topquilt@gmail.com

 
Preben Ammitzbøll -
Grundejerforeningen Søkilden
p.ammitz@ammitz.net

 
Poul Christensen -
Dansk Militaria Forening
militariaforeningen@hotmail.dk