Tinghusets styregruppe
 
Formand
Poul Christensen -
Dansk Militaria Forening
pcjvm@hotmail.com
Næstformand & FB ansvarlig
Ella Nielsen -
Rejsegruppen
enielsen960@gmail.comHusansvarlig
Bendt Nielsen -
Tlf: 2284 6580
bendt62@hotmail.com

  Inger Møller -
DOF Brædstrup Aftenskole
ingermoller@gmail.com

 
Kirsten Trærup -
Brædstrup Kunstforening
topquilt@gmail.com

 
René V. Henriksen -
Hjemstavnforeningen
rvh55@stofanet.dk

 
Jens Brogaard -
Frihedssamlingen
jb@com-server.net